Mikrotik PCC ภาค 2

เป็นข้อความที่ผมใช้ตอบในกลุ่ม Mikrotik108 ครับ (https://www.facebook.com/groups/mikrotik108club/permalink/13097956190436...)

เป็นแบบนี้ครับ per-connection-classifier ในส่วนของ both-addresses-and-ports คือเลือกว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวคำนวณในการจัดแบ่ง Connection ครับ

ในกรณีนี้คือ both-addresses-and-ports ก็คือจะเอาทั้ง IP Address ทั้ง SRC และ DST รวมถึง Port มาคิดโดยมีวิธีคิดแบบนี้ครับ
เอา IP มา แปลงเป็น ตัวเลข บวกรวมกันทั้งหมด เช่น

SRC= 192.168.1.2 / SRCPORT= 15895
DST= 8.8.8.8 / DSTPORT = 53
IP จะแปลงเป็นเลขแบบ 32 bit long ครับ
SRC จะได้ 3232235778 และ DST จะได้ 134744072

(ลองได้ที่ http://www.smartconversion.com/.../IP_Address_Converter.aspx ครับ)

แล้วเอาทุกอย่างมารวมกัน 3232235778+134744072+53+15895 จะได้ 3366995798 ครับ แล้วเอาเลขนั้นมาหารกับที่ตั้งไว้ เช่น 4:0 ก็คือเอา 4 มาหาหารเศษ ครับ แล้วเทียบเศษว่าตรงกับ 0 ไหม

4:0 = เอา 4 หารหาเศษ แล้วเทียบว่าตรงกับ 0 ไหม
4:1 = เอา 4 หารหาเศษ แล้วเทียบว่าตรงกับ 1 ไหม
4:2 = เอา 4 หารหาเศษ แล้วเทียบว่าตรงกับ 2 ไหม
4:3 = เอา 4 หารหาเศษ แล้วเทียบว่าตรงกับ 3 ไหม

ถ้าตรง ก็จะทำการ Mark Connection ว่าให้ไปเส้นไหน 

3366995798 % 4 = มีเศษเป็น 2 นั้นก็คือมันจะทำงานที่กฎ 4:2 ครับ

ℹ มาลองอีกตัวอย่างครับ

both-addresses-and-ports
SRC= 192.168.35.85 / SRCPORT= 18569
DST= 12.34.56.78 / DSTPORT = 80

3232244565 + 203569230 + 18569 + 80 = 3435832444

3435832444 % 4 = ได้เศษเป็น 0 (หารลงตัว) ก็จะตรงกับกฎ 4:0 ครับ

ℹ เพิ่มเติม

both-addresses = เอา IP ทั้ง Src และ Dst มาคิดเพื่อจัด Connection
both-addresses-and-ports = เอาทั้ง IP ของ Src, Dst รวมถึง Port Src,Dst
both-ports = เอาแค่ Port ของทั้ง Src,Dst
dst-address = เอาแค่ IP ของ Dst
dst-address-and-port = เอา IP และ Port ของ Dst
dst-port = เอาแค่ Port ของ Dst
src-address = เอาแค่ IP ของ Src
src-address-and-port = เอาแค่ IP และ Port ของ Src
src-port = เอาแค่ Port ของ Src

ℹ การเลือกใช้ผมบอกเลยจะง่ายกว่า ผมแนะนำเป็น both-addresses ครับ เพื่อที่ว่า Connection ที่เราเคยต่อไปกับ IP ไหน ก็จะยังคงอยู่กับเน็ตเส้นเดิมครับ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับเว็บที่มีการตรวจ IP ระหว่างการเข้าระบบ รวมถึงการทำงานของพวกเว็บ HTTPS ด้วยครับ

ℹ การกำหนดน้ำหนักให้เน็ตที่ไม่เท่ากัน
จะเห็นว่า PCC มันจะมีให้ใส่ 4:0, 4:1 ... ใช่ไหมครับถึงเราจะมีเน็ตแค่ 2 เส้น แต่เมือความเร็วไม่เท่ากัน นั้นก็หมายความว่าเน็ตทั้ง 2 เส้นจะรับจำนวนคนเท่ากันไม่ได้ ต้องให้น้ำหนักไปทางเน็ตที่เร็วกว่า เช่น เน็ต A 100M , B 30M มีการใช้งาน 100M เราจะแบ่ง 50/50 ให้ทั้งคู่ไม่ได้ครับ เพราะแน่นอนเน็ต B จะเต็มก่อน แล้วคนที่ถูกจัดไปเน็ต B ก็จะหัวร้อนครับ

สูตรส่วนตัวผมแบบโง่ๆ คือ เอา 100 มาหาร 30 ก็ถือว่าได้ 3 เลยล่ะกันครับ ผมก็จะสร้างกฎ PCC มา 3 ตัว 2 ตัวแรกให้เป็นเน็ต A อีกตัวไปเน็ต B โดยเป็น 3:0, 3:1 = A / 3:2 = B ครับ

มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ